Nạp Thẻ Blockman GO Khuyến Mãi

Tên tài khoản hoặc ID Game
Chọn loại thẻ
Mệnh Giá

-Chú ý: Nếu chọn sai mệnh giá sẽ bị mất thẻ

Seri:
Mã Thẻ:
Mệnh Giá Khối Vàng
50.000vnđ 10.000 Khối Vàng
100.000vnđ 20.000 Khối Vàng