Nạp Thẻ Lord Mobile Khuyến Mãi

Tên tài khoản hoặc ID Game
Chọn loại thẻ
Mệnh Giá

-Chú ý: Nếu chọn sai mệnh giá sẽ bị mất thẻ

Seri:
Mã Thẻ:
Mệnh Giá Kim Cương
20.000vnđ 500 Kim Cương
50.000vnđ 1200 Kim cương
100.000vnđ 2800 Kim cương
200.000vnđ 6500 Kim cương
500.000vnđ 18900 Kim cương
1.000.000vnđ 39800 Kim cương