Nạp Thẻ Playtogether Khuyến Mãi

Tên tài khoản hoặc ID Game
Chọn loại thẻ
Mệnh Giá

-Chú ý: Nếu chọn sai mệnh giá sẽ bị mất thẻ

Seri:
Mã Thẻ:
Mệnh Giá Gói quà
50.000 VNĐ 900 Playtogether
100.000 VNĐ 2000 Playtogether
200.000 VNĐ 5000 Playtogether
500.000 VNĐ 15000 Playtogether
1.000.000 VNĐ 30000 Playtogether